English

Marketingové výzkumy

Potřebujete se svých zákazníků na něco aktivně zeptat? Pomůžeme vám zeptat se správných lidí správným způsobem.

 

CO MI TO PŘINESE

Výzkumy obecně přinášejí názory vašich zákazníků nebo potenciálních zákazníků. "Ptát se" je nutné při startu nového programu nebo klíčového produktu, zkrátka v případě, kdy potřebné údaje nemáte.
Na rozdíl od tradičních výzkumných agentur umíme navíc propojit Vaše stávající data s výzkumnými daty.
Dotazování je zpravidla dvojího druhu:
  • kvantitativní (čili dotazníkové šetření), může mít podobu osobního, telefonického, či online dotazování.
  • kvalitativní, mívá podobu individuálních rozhovorů či skupinových rozhovorů (tzv. focus group)

Samozřejmě je možné kombinovat oba přístupy, kdy kvalitativní dotazování přinese nápady pro produkt či následné kvantitativní dotazování. 

Kvantitativní dotazování pak přinese informace o situaci v cílové skupině či populaci.

JAK TO DĚLÁME

Nemáme armádu tazatelů v poli a přesto je výzkum jedním z polí naší činnosti. Spolupracujeme s firmami, které se na dotazování a sběr dat specializují. Na základě Vašich potřeb vybereme tu optimální z nich. 

ANALÝZY, ALE HLAVNĚ ZÁVĚRY!

Naší silnou stránkou jsou analýzy, které provádíme interně. Analyzujeme nová data i data, která jsou u vás nevyužita z předchozích výzkumů.
Dokážeme tyto zdroje spojit s interními čísly, najít v nich smysl a interpretovat je do akčních závěrů. Naše analýzy jsou obvykle řádově blíže k obchodnímu a marketingovému nasazení, než výstupy výzkumných agentur.
Doporučíme tak třeba optimální cenu, optimální úpravu firemní či veřejné politiky, nebo rovnou motivační systém k dodržování firmou daných standardů.
Nekončíme tedy u krásného grafu, ale spíše u propočtu návratnosti nebo až u nastavených  KPI parametrů firmy.
 
 

 

Zpět na hlavní menu
Slovníček:

Focus groups – kvalitativní technika skupinového rozhovoru v malých skupinách, ve kterém se zjišťují postoje spotřebitelů

Marketingový výzkum – způsob získávání informací o trhu, potřebách zákazníků apod. Předmětem zkoumání je obvykle nějaká součást marketingového mixu zejména cena, produkt nebo propagace

Sociologický výzkum – Výzkumy o společnosti tj. v sociální oblasti. V praxi se dělí na výzkumy celé společnosti, specifických skupin anebo konkrétních politik. Je zaměřen na služby poskytované neziskovým sektorem, na plánování velké či malé politiky

Výzkum ve veřejném sektoru – Testuje poptávku po službách pro veřejnost nebo pro specifickou cílovou skupinu

Peer research – výzkum, ve které se cílová skupina ptá sama sebe, tj. zástupci cílové skupiny se ptají svých blízkých

Reprezentativní výzkum – Výzkum, který reprezentuje danou populaci

Analýza nákupního košíku – Analýza položek, které se prodávají stejným zákazníkům a je mezi nimi tedy souvislost

Analýza souvisejících položek – viz analýza nákupního košíku

Next best offer – Systém doporučující zákazníkovi, co si má koupit na základě jeho předchozích nákupů. Předchází mu analýza nákupních košíků, nebo sada afinitních modelů

Kontakt:

Data Mind s.r.o.

E-mail: info@datamind.cz
Sídlo: Pobřežní 18 / 16, Praha 8 - Karlín, 186 00
IČO: 28953789

face.png, 26 kB Mgr. Jan Matoušek

Telefon: +420 720 705 639
E-mail: jan.matousek@datamind.cz


linkedin.com
Napište nám vzkaz: