ONLINE Segmentace - AAA Auto

Cílem projektu bylo určení zákaznických segmentů z návštěvníků webových stránek AAA Auto. Práce směřovala k k vylepšení "funnelu“ tj. obchodního trychtýře pro oslovení potenciálních zákazníků, a tím k navýšení následných prodejů.

ONLINE Segmentace návštěvníků webu AAA Auto 

Vysoká návratnost investice, na kterou klient nemusel čekat. A jako vedlejší produkt jsme dodali profil kupujících zákazníků v kontrastu se zevlující většinou vlažných návštěvníků. 

Metodika:

 • Profilování jednotlivých segmentů pomáhá prodávat a vedle toho rozeznat skupiny zákazníků, jejich nákupní záměr, potřeby, touhy a zkušenosti.

Porozumění zákaznickým segmentům má zásadní význam pro:

 • Přizpůsobení zákaznických témat v komunikaci (např. dle životní situace, financí a životního stylu)
 • Relevantní přímou (direkt) komunikaci

Dimenze:

 • Identifikace 4 nejdůležitějších dimenzí z více než 300 různých atributů: 
 • Nákupní záměr
 • Kvalita aut / hodnotová dimenze
 • "Místní" vs. celosvětový význam značky
 • Výkon motoru

Dimenze segmentace

Segmenty:

 • Matematicky byl určen optimální počet segmentů 

Počet segmentů

 • Konečným výsledkem Segmentace bylo 10 větších Zákaznických segmentů s vysokým podílem a jasnou charakteristikou pro každý z nich

Pie chart segmentace

Potenciál segmentů:

 • Nejvyšší obchodní potenciál se projevil v “Segmentu 7” následován “Segmentem 10” a “Segmentem 2”
 • Segmenty s nízkým nebo žádným obchodním potenciálem: “Segment 1”, “Segment 3” a “Segment 6”

Segmentace vysledky

Výsledná návratnost marketingových investic:

Díky cílení na segmenty s vysokým potenciálem (7, 10, 2) a jejich oslovení segmentovanou marketingovou komunikaci při současném vyřazení segmentů (1, 3, 6) s nízkým potenciálem bylo dosaženo již v prvním měsíci masivního zvýšení efektivity marketingových kampaní!

Segmenty (4, 5) s vysokou afinitou byly oslovené speciální nabídkou zaměřenou na úzkou produktovou skupinu

ROI - návratnost projektu 

„ROI“ projektu on-line segmentace přesáhl úrovně 5 během prvních 180 dní!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies
OK