Metal-Aliance Fond Prevence

Tato zdravotní pojišťovna si nechala spočítat, zda se jí vyplatí připlácet za prevenci. Když už jsme v tom byli, spočítali jsme i zda se prevence vyplatí státu jako celku a nakonec i jednotlivým lidem.

Metal Aliance – Fond prevence II. fáze

Cíle

Jednou z hlavních aktivit zdravotní pojišťovny Metal Aliance (dále ZP M-A) byla podpora fondu preventivní péče. ZP M-A chtěla své kroky vedoucí k podpoře preventivních programů podložit fakty a přesvědčit se o efektivnosti programů a tím i o jejich přínosu jak z pohledu společenského, tak i ekonomického. Cílem zpracování studie bylo zjistit, zda se očkování vyplatí z hlediska člověka, z hlediska zdravotní pojišťovny a z hlediska státu.
Hlavní pozornost směřovala na klíšťovou encefalitidu, virovou hepatitidu, pneumokokovou vakcínu a na očkování proti papilomaviru.

Řešení

Analýza hodnotící efektivitu příslušných typů prevence byla dokončena v květnu 2012. Pro zpracování byla použita Interní data ZP M-A, dále např. údaje MPSV, odborné studie a články. Vzhledem k šíři zadání bylo třeba zohlednit:

  • Bilanci prostředků vynaložených na vakcinaci a přímé úspory nákladů na léčbu onemocnění,
  • Výši finančních prostředků plynoucích do státního rozpočtu z odvodů zaměstnaných osob a úspor nemocenských dávek z každé zamezené nemoci,
  • Ocenění zachráněných roků kvalitního života (QALY).

Analýza tudíž nebyla klasickým statistickým zpracováním dat, ale bylo důležité zapracovat poznatky z různých studií a pracovat s jinak abstraktním pojmem, kterým je rok kvalitního života. Pro účely zpracování bylo převzato obvykle používané ocenění roku kvalitního lidského života na 1 milion korun.

Výsledky

Závěrem studie předané ZP M-A bylo pozitivní zjištění, že téměř všechny sledované typy očkování se vyplatí státu jako celku. Když počítáme se zdravotním, sociálním pojištěním a daní, stát na jednom očkovaném „vydělá“ od 300 do 6.000 Kč. Státu se tak přímo vyplatí investovat do očkování, s výjimkou papillomaviru, kde náklady vynaložené na očkování převyšují zisky ze záchrany nemocných. Stejně tak z hlediska člověka se vyplatí většina typů očkování, nejvíce pneumokok a encefalitida.

Na základě výsledků bylo možné ZP M-A bylo možné doporučit pokračování v nastavené strategii, s případným zvážením investic do očkování proti papillomaviru.
 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies
OK