English

Cena života

Autor: Jan Matoušek, pondělí, 19. listopad 2012

Jaká je cena roku kvalitního života? Vyplatí se vám dát se očkovat? Vyplatí se vaše očkování pro stát, který si chce zachovat zdraví daňových poplatníků? A co zdravotní pojišťovně, která vám je proplatí? Zjistili jsme, jak to je. Některá očkování jsou výhodnější z hlediska státu nebo zdravotní pojišťovny a jiná z hlediska jednotlivce.

 

Peníze až na prvním místě

Zaznívá mnoho názorů pro i proti očkování. V analýze, kterou nechala zpracovat Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE analytickou firmou Data Mind, se na věc podívali úplně jiným pohledem. Spočítali, zda se očkování vyplatí z hlediska člověka, z hlediska zdravotní pojišťovny a z hlediska státu. Výsledkem není hodnocení zdravotních rizik spojených s očkováním, ale finanční efektivita.

Cena roku života – milion!

Dá se vyčíslit cena života? Na tuhle velkou otázku mají jednoduchou odpověď zdravotní pojišťovny. Pokud chtějí zjistit návratnost preventivní péče, kterou hradí svým klientům, ocení hodnotu jednoho roku kvalitního života člověka na 1 mil. Kč, což je přibližně trojnásobek HDP na obyvatele.
Pokud byste přijali tuto logiku, pak se vám rozhodně vyplatí očkování proti pneumokoku a proti klíšťové encefalitidě.

Které očkování se vyplatí

Při výpočtu se přihlíží k účinnosti jednotlivých vakcín a k úmrtnosti na jednotlivé nemoci. Prevence je účinná podle toho, kolik jedinců zachrání před onemocněním (viz Tabulka 3 „Jak očkování funguje“). Stručný závěr z náročné analýzy dat zdravotní pojišťovny je, že očkování 1000 jedinců proti žloutence zachrání 1 rok kvalitního života, očkování proti klíšťové encefalitidě 10 let. V případě papillomaviru je to 6 let a u pneumokoka zachrání 1000 očkovaných 74 let kvalitního života.

Tabulka 1: Co dokáže očkování – zachráněné roky života na 1000 očkovaných

Komu se vyplatí nejvíce

Pokud přepočteme výsledky na jednoho očkovaného člověka, vyjde nám jednoduše, komu se očkování vyplatí a komu ne. Téměř všechny sledované typy očkování se vyplatí státu jako celku. Když počítáme se zdravotním, sociální pojištěním a daní, stát na jednom očkovaném „vydělá“ od 300 do 6.000 Kč. Státu se tak přímo vyplatí investovat do očkování, s výjimkou papillomaviru, kde náklady vynaložené na očkování převyšují zisky ze záchrany nemocných.

Přijmeme-li výše zmíněný předpoklad, že jeden rok kvalitního lidského života má cenu 1 milion korun, z hlediska člověka se vyplatí většina typů očkování. Pokud se tedy necháte očkovat, začněte pneumokokem a encefalitidou. Očkování proti hepatitidě se nemusí vyplatit každému dospělému, a je třeba přihlédnout k individuálnímu riziku. Očkování proti papillomaviru je, vzhledem k doplatku, mírným luxusem. Můžete si sice říci, že i toto očkování je lepší než riziko zkaženého života, ovšem riziko a zisk z očkování je zde již statisticky srovnatelné.

Tabulka 2: Srovnání přímé úspory nákladů na léčbu a nákladů na prevenci na jednoho očkovaného

Jak očkování funguje

Uvádíme účinnost jednotlivých vakcín a úmrtnost na jednotlivé nemoci. Údaje pochází jak z dlouhodobých dat zdravotní pojišťovny, tak z údajů specializovaných serverů, které se zabývají vakcinací.

Tabulka 3: Jak očkování funguje

Závěr

Očkování populace je většinou efektivní nejen z pohledu národního hospodářství, ale také z hlediska záchrany individuálního kvalitního života. V některých případech je prevence hrazena pojišťovnou plně, jindy pojišťovna hradí část. Studie vypracovaná firmou Data Mind pro Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE ukazuje, že investice do očkování se obvykle vyplatí jak na straně jednotlivce, tak na straně státem kontrolované zdravotní pojišťovny.

Autoři: Jan Matoušek a Johana Vohanková

Blog
Oblíbené
20192018201720162015201420132012201120102009
Zpět na hlavní menu
Kontakt:

Data Mind s.r.o.

E-mail: info@datamind.cz
Sídlo: Pobřežní 18 / 16, Praha 8 - Karlín, 186 00
IČO: 28953789

face.png, 26 kB Mgr. Jan Matoušek

Telefon: +420 720 705 639
E-mail: jan.matousek@datamind.cz


linkedin.com
Napište nám vzkaz: