Segmentace zákazníků

Poznejte své zákazníky. Díky segmentaci budete vědět, co kterému zákazníkovi nabídnout, a jak s ním komunikovat.

Rozděl a panuj v marketingu pomocí zákaznické segmentace

Zákaznická segmentace v našem podání není jen o tom rozdělit zákazníky do jednotlivých segmentů. Jde o to rozdělit je nejlépe, jak je to možné.

Vaše data proženeme machine learning algoritmy a identifikujeme jednotlivé segmenty Vašich zákazníků. Přidáme k tomu informace z webu, z veřejně dostupných dat nebo sociálních sítí. Výsledkem je detailní popis jednotlivých skupin zákazníků, jejich potřeb a očekávání, díky kterému nastavíme efektivní komunikaci i konkrétní nabídky. Přínosem je zvýšení prodejů, posílení vztahů se zákazníkem, snížení nákladů na komunikaci, zvýšení návratnosti investic, vyšší konverzní poměr.

Zákaznická segmentace je základem pro další fáze pokročilé analytiky.

Data Science - Data Mind - Segmentace zákazníků

 

SLOVNÍČEK:

Behaviorální segmentace – Segmentace zákazníků dle chování. Obvykle se jedná o analýzu nákupů či služeb s cílem podchytit jednotlivé typy chování zákazníků, které odpovídají jejich odlišným potřebám a životnímu stylu.

Lifestylová segmentace – Segmentace dle životního stylu. Obvykle je uskutečňována z dat marketingového výzkumu. Zabývá se životním stylem, psychografií a nákupním chováním.

RFM Segmentace (Recency, Frequency, Monetary) – Hodnotový pohled na segmenty z hlediska počtu nákupů (frequency), peněžní hodnoty (monetary) a doby od posledního nákupu (recency). Jedná se o jednoduchou segmentaci, která však může být velmi účinná.

Segmentace zákazníků – Nalezení vnitřně konzistentních skupin podobných zákazníků.

Seskupovací (clusterová) analýza – statistická technika určená ke sdružování prvků na základě blízkosti či podobnosti. Používá se v technických oborech i v marketingu pro získání přehledu nad populací.

Pomůžeme vám vybrat, co se hodí zrovna pro vaše podnikání.

KONTAKTUJTE NÁS
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies
OK