English

Tržní segmentace

Každý zákazník je jiný. Vždy je dobré mít přehled o tom, jak vypadá trh, na kterém působí vaše společnost.

 

Tržní segmentace je ideální pro:

  • rozšiřování portfolia Vašich služeb či produktů
  • získávání nových zákazníků

Tržní segmentace odpovídá na následující otázky:

  • v jakých médiích a kdy inzerovat, případně, zda-li vůbec inzerovat
  • jestli rozšířit spektrum Vaší nabídky
  • jak najít skupiny nových potenciálních zákazníků

V závislosti na těchto otázkách lze vybrat optimální přístup k realizaci tržní segmentace. Od typu segmentace se odvíjí náročnost, jak časová, tak finanční.

Některé typy segmentace lze uskutečnit na základě veřejně i neveřejně dostupných dat, které je vhodné doplnit o informace získané jednoduchým průzkumem mezi relativně malým vzorkem respondentů.

 Příkladem takovéto segmentace je segmentace z hlediska geografického, kdy jsou segmenty dány regionálně a obvykle se dají poměrně dobře popsat rozdíly ve spotřebním chování.

Obvykle nákladnější a delší je segmentace zaměřená na životní styl zákazníků. Její součástí bývají zpravidla sociodemografická a geografická data. Zde je někdy třeba provést i rozsáhlé dotazování. Výsledkem je detailní popis spotřebních zvyklostí (potenciálních) zákazníků. S ohledem na další využití v praxi doporučujeme vždy segmentaci založit i na datech, která máme k dispozici v interních databázích a na dostupných informacích o rozmístění konkurence. Lze tak později alespoň s určitou  mírou pravděpodobnosti nalézt příslušné segmenty i mezi vlastními zákazníky a aplikovat speciální marketingovou strategii.

VÝSTUPY

Výsledkem tržní segmentace je nalezení segmentů, které jsou zastoupeny na trhu, jejich popis a doporučení komunikačních sdělení a využívání vhodných kanálů v jednotlivých geo lokacích.
 
Zpět na hlavní menu
Slovníček:

Tržní segmentace – rozdělení trhu do segmentů, jejíž členové mají podobné charakteristiky, kterými se odlišují od dalších skupin.

Lifestylová segmentace – Segmentace dle životního stylu je obvykle uskutečňována z dat z marketingového výzkumu. Zabývá se životním stylem, psychografií a nákupním chováním. 
 

Kontakt:

Data Mind s.r.o.

E-mail: info@datamind.cz
Sídlo: Pobřežní 18 / 16, Praha 8 - Karlín, 186 00
IČO: 28953789

face.png, 26 kB Mgr. Jan Matoušek

Telefon: +420 720 705 639
E-mail: jan.matousek@datamind.cz


linkedin.com
Napište nám vzkaz: