English

ONLINE Segmentace - Případová studie AAA Auto

Cílem projektu bylo určení zákaznických segmentů z návštěvníků webových stránek AAA Auto. Práce směřovala k k vylepšení "funnelu“ tj. obchodního trychtýře pro oslovení potenciálních zákazníků, a tím k navýšení následných prodejů.

 

Metodika:

 • Profilování jednotlivých segmentů pomáhá rozeznat skupiny zákazníků, jejich potřeby, touhy, zkušenosti, jejich nákupní proces 

Porozumění zákaznickým segmentům má zásadní význam pro:

 • Přizpůsobení zákaznických témat v komunikaci (např. dle životní situace, financí a životního stylu)
 • Relevantní přímou (direkt) komunikaci

Proces:

 • Určení a výběr unikátních návštěvníků s určitou hloubku návštěvy
Dimenze:

Identifikace 4 nejdůležitějších dimenzí z více než 300 různých atributů: 

 • Nákupní záměr
 • Kvalita výrobků / hodnotová dimenze
 • "Místní" vs. celosvětový význam značky
 • Výkon motoru

Dimenze segmentace

Segmenty:

 • Matematicky byl určen optimální počet segmentů vyšší než 8

Počet segmentů

 • Konečným výsledkem Segmentace bylo 10 větších Zákaznických segmentů s vysokým podílem a jasnou charakteristikou pro každý z nich

 

Pie chart segmentace

Potenciál segmentů:

 • Nejvyšší obchodní potenciál se projevil v “Segmentu 7” následován “Segmentem 10” a “Segmentem 2”
 • Segmenty s nízkým nebo žádným obchodním potenciálem: “Segment 1”, “Segment 3” a “Segment 6”

Segmentace vysledky

Výsledná návratnost marketingových investic:

Díky cílení na segmenty s vysokým potenciálem (7, 10, 2) a jejich oslovení segmentovanou marketingovou komunikaci při současném vyřazení segmentů (1, 3, 6) s nízkým potenciálem bylo dosaženo již v prvním měsíci masivního zvýšení efektivity marketingových kampaní!
Segmenty (4, 5) s vysokou afinitou byly oslovené speciální nabídkou zaměřenou na úzkou produktovou skupinu
„ROI“ projektu on-line segmentace přesáhl úrovně 5 během prvních 180 dní!
Zpět na hlavní menu
Kontakt:

Data Mind s.r.o.

E-mail: info@datamind.cz
Sídlo: Pobřežní 18 / 16, Praha 8 - Karlín, 186 00
IČO: 28953789

face.png, 26 kB Mgr. Jan Matoušek

Telefon: +420 720 705 639
E-mail: jan.matousek@datamind.cz


linkedin.com
Napište nám vzkaz: