English

Marketingové analýzy

Základním účelem marketingových analýz je měření zisku na úrovni zákazníka, kampaně či produktu. Cílem pak zvýšit zisk a umožnit pokročilé řízení komunikačních kanálů i celých kampaní.

 

Používají se zejména z následujících důvodů:

 • zvýšení prodejů
 • výběr prodejních nástrojů a technik
 • optimalizace marketingových kanálů 
 • optimalizace produktového portfolia
 • získání nových zákazníků
 • udržení věrnosti stávajících zákazníků
 • optimalizace obsluhy zákazníka, dostupnosti služby

ROZVOJ ZÁKAZNÍKA

V marketingu máme k dispozici několik způsobů, jak získat nové prodeje u stávajících zákazníků:
 • Nabízet nové produkty
 • Prodávat příslušenství, služby a související produkty ke stávajícím produktům (cross sell)
 • Prodat dražší službu či produkt a zvýšit tak hodnotu zákazníka (up sell)
K tomu slouží následující typy marketingových analýz či nástrojů:
 • Marketingová analýza: identifikuje základní parametry cílení (targeting) podle typu zákazníka, jeho minulé útraty apod.
 • Next best offer: identifikuje, co konkrétní zákazník nakupuje a jaké související produkty či balíčky mu můžeme nabídnout.
 • Segmentace: přizpůsobuje nabídku produktů specifickým potřebám různých skupin zákazníků.
 • Afinitní model: informuje o novém produktu, balíčku či slevě pouze ty zákazníky, u nichž je největší šance prodeje. 

PÉČE O ZÁKAZNÍKA

Druhé klíčové téma představuje péče o stávající klienty jako prevence jejich odchodu ke konkurenci. Lze použít dva postupy, které pomáhají chránit zákaznický kmen:
 • Dát klientovi něco navíc, komunikovat, budovat si s ním vztah (loajalitu neboli věrnost). Nejčastěji se jedná o věrnostní programy.
 • Snažit se udržet zákazníka co nejdéle (retenční aktivity jako je predikce a prevence odchodu zákazníka). Zde je hlavní schopnost předvídání odchodu zákazníka (konstrukci predikčního modelu - churn prediction). 

VYHODNOCENÍ PRODEJNÍCH AKTIVIT A KAMPANÍ 

Vyhodnocení kampaní, věrnostních programů, či komunikačních kanálů informuje nejen o výši prodejního obratu, ale i o účinnosti řízení marketingové komunikace. 
Optimalizace marketingové komunikace nekončí nikdy. Jasně vyjádřený zisk ze všeho, co v marketingu děláme, však musí být vždy po ruce. 
Jsou situace, kdy jsou předmětem analýzy nikoli propagační kroky, ale opomíjené součásti marketingové matry 4P(Product, Price, Place, Promotion), tedy cena, produktové portfolio, umístění prodejen či cenová politika. I v tom případě samozřejmě jsou na místě marketingové analýzy, soustředěné na cenovou citlivost, výkon produktů, či na potenciál nových a stávajících prodejních lokací. 

JAK PROBÍHÁ MARKETINGOVÁ ANALÝZA

 1. Prvním krokem v marketingové analýze je vždy kontrola kvality a konzistence dat.
 2. Na ní navazuje výpočet vlastností zákazníků tj. agregace dat na úroveň zákazníka.
 3. Poté vyjádříme popisné statistiky. 
 4. Následuje samotná analýza, ve které počítáme profil zákazníků, jejich ziskovost a chování.
 
Zpět na hlavní menu
Slovníček:

Potenciál trhu Je možné stále zvyšovat prodeje stávajících produktů nebo je třeba výrobky zejména inovovat? Analýza tržního potenciálu určuje zbývající velikost a kvalitu trhu, který oslovujeme.

Životní cyklus zákazníka Tento analytický koncept zobrazuje typický průběh zákaznické zkušenosti od akvizice (získání zákazníka) přes rozvoj (developement, upsell, cross sell) po udržení zákazníka (retence, churn).

Analýza nákupního koše Identifikuje, co daný klient nakupuje a jaké související produkty či balíčky mu lze nabídnout. Vychází ze změřených souvislostí mezi všemi produkty nebo kategoriemi. Vztah kategorií či produktů se měří pomocí výpočtu, kolik zákazníků nakoupilo související produkty společně a kolik zákazníků nakoupilo produkty samostatně.

Vyhodnocení kampaní Informuje nejen o výši prodejního obratu, ale zpětně vypovídá celkově o účinnosti řízení marketingové komunikace včetně efektu na počet zákazníků.

Vyhodnocení věrnostních programů Vyhodnocuje nastavení věrnostních mechanismů z hlediska efektu na loajalitu (věrnost) zákaznického kmene a z hlediska vlivu na provozní zisk.

Návratnost (ROI) Návratnost investice vložené do kampaně se obvykle vyjadřuje jako zisk z kampaně na jednu vynaloženou peněžní jednotku. Například ROI = 2 znamená, že každá vynaložená koruna na kampaň nám přinesla 2 Kč zisku. 

Kontakt:

Data Mind s.r.o.

E-mail: info@datamind.cz
Sídlo: Pobřežní 18 / 16, Praha 8 - Karlín, 186 00
IČO: 28953789

face.png, 26 kB Mgr. Jan Matoušek

Telefon: +420 720 705 639
E-mail: jan.matousek@datamind.cz


linkedin.com
Napište nám vzkaz: