English

Datová integrace

Vyznat se v různých typech dat je někdy oříšek. Často bývají v nesprávném formátu, mají nevhodnou strukturu, pochází z odlišných systémů apod. Prvním zásadním krokem je dostat data na jedno místo, sjednotit je a vyčistit. Pokud tento krok neproběhne, jsou následné analýzy méně přesné. Dále je důležité dát informacím správnou strukturu.
 
Vaše data je rovněž možné propojit s tzv. open source daty (veřejně dostupnými) s cílem podpořit jejich vypovídající hodnotu. Nakonec je vhodné teď již dobře strukturovaná data propojit také s textovou analytikou. 
 

V rámci procesu datové integrace pro vás připravíme:

  • Návrh datového skladu (návrh prostředí databáze)

  • Integrace dat a ETL procesy

  • Centralizovaný sběr firemních dat a klasifikace

  • Zjišťování chybovosti a její následné vyřešení

  • Vhodná struktura dat pro vaše analýzy

  • Automatizace vybraných procesů analýz

  • Propojení s open source daty 

  • Vizualizace a dashboardy

 
Díky vhodnému nastavení a integraci dat získáte rychlý přístup k informacím. Bude zajištěna správnost a aktuálnost Vašich dat. To vše často vede k zefektivnění procesů v rámci firmy, úspoře nákladů, zvýšení příjmů, větší spokojenosti zákazníků. 
 
Pokud chcete počítat různé prediktivní modely, je čistota a správnost dat zásadní. 
 
Zpět na hlavní menu
Kontakt:

Data Mind s.r.o.

E-mail: info@datamind.cz
Sídlo: Pobřežní 18 / 16, Praha 8 - Karlín, 186 00
IČO: 28953789

face.png, 26 kB Mgr. Jan Matoušek

Telefon: +420 720 705 639
E-mail: jan.matousek@datamind.cz


linkedin.com
Napište nám vzkaz: