English

Věrnostní programy

Dlouhodobý závazek

Realizace věrnostního programu je dlouhodobým úkolem. Rádi vám pomůžeme s realizací marketingového výzkumu a návrhem vhodného typu věrnostního programu tak, aby skutečně odměňoval vaše zákazníky, posiloval vaše vzájemné vztahy a přinášel vám zisk. Rozpracujeme fungování celého programu včetně doporučení komunikace se zákazníky. Pomůžeme vám také vyhodnotit jeho fungování a vytěžit zajímavé informace o vašich zákaznících ze získaných dat.

Oborový standard nebo novota?

Většina velkých společností nabízí svým zákazníkům nějakou formu věrnostního programu. Nejrozšířenějšími formami je získávání bodů za nákupy, poskytování slev na další nákup, případně slevové partnerské programy. Zkuste však věrnostní program využít skutečně k posílení vztahu mezi vámi a vašimi zákazníky.

Konkurenční prostředí je různě silné, odlišná je i technologická vyspělost jednotlivých odvětví, spotřebitelé mohou být velmi specifičtí. Stejně tak jako se liší tržní prostředí, měly by se lišit i věrnostní programy. Pro některé firmy se hodí strategie selektivních slev, pro jiné je zase vhodnější opečovat věrné zákazníky přednostním servisem a milou pozorností.

Pokud ve vašem odvětví věrnostní programy nejsou dosud příliš rozšířené, pak je možné, že budou vaši zákazníci nadšeni i ze zavedení jeho poměrně jednoduché formy.

Nejdříve cíle

Pokud cítíte, že byste rádi začali odměňovat své zákazníky za věrnost, pak si zkuste uvědomit, proč chcete věrnostní program implementovat a ujasnit si, jak by měl alespoň rámcově vypadat a jaké by měl mít cíle. Je dobré zjistit mezi vlastními zákazníky, co nejvíce oceňují a co by mohlo jejich důvěru a vztah k vám ještě upevnit. Pomoci poodhalit potřeby zákazníků může marketingový výzkum.

Společnosti neposkytují svým zákazníkům věrnostní programy jen jako poděkování, ale využívají je i jako motivaci k dalším nákupům, k přilákání nových zákazníků, získání konkurenční výhody a celkově ke zvyšování svých tržeb. Dalším účelem je sběr dat o zákaznících a jejich poznání.

Je třeba si uvědomit, že věrnostní program je jakýmsi partnerstvím. Zákazník projevuje důvěru ve vaše služby a vy byste mu měli na oplátku nabídnout služby, které skutečně ocení. Na věrnostním programu je třeba pracovat kontinuálně, maximálně využívat data poskytovaná zákazníkem. Výhody mohou být oboustranné, vy zvýšíte tržby, rozšíříte zákaznickou základnu a zákazník například nebude zahlcen nabídkami, které nikdy nevyužije.

Věrnostní program by se měl stát součástí všech fází životního cyklu zákazníka a utužovat vzájemnou důvěru. Je třeba průběžně hodnotit správné fungování programu. Pro určování míry loajality zákazníků se využívají metriky jako je např. retention rate, churn rate, nebo NPS. Vhodná je kombinace s průzkumy mezi členy věrnostních programů.

 

Zpět na hlavní menu
Slovníček:

Věrnostní program – prostředek k upevňování vztahu se zákazníky

Retention rate – míra udržení, kolik zákazníků zůstává i nadále zákazníky dané společnosti

Churn rate – procento zákazníků, kteří od společnosti odchází.

NPS – jednotná metodologie měření zákaznické spokojenosti

Kontakt:

Data Mind s.r.o.

E-mail: info@datamind.cz
Sídlo: Pobřežní 18 / 16, Praha 8 - Karlín, 186 00
IČO: 28953789

face.png, 26 kB Mgr. Jan Matoušek

Telefon: +420 720 705 639
E-mail: jan.matousek@datamind.cz


linkedin.com
Napište nám vzkaz: