English

Afinitní modely

Když potřebujete cílit na zákazníky, kteří skutečně koupí.

 

Nejlépe se ochota koupit pozná z minulých nákupů zákazníka. Pokud máte klíčový produkt, optimalizujte si afinitní model právě na něj.  U každého zákazníka pak budete znát  pravděpodobnost, s jakou si váš produkt koupí (propensity to buy) na základě statisticky optimalizovaného modelu, ne jen odhadu.

 

Afinitní modely

CO MI TO PŘINESE

  • Nižší náklady na přímý marketing
  • Vyšší conversion rate (konverzní poměr)
  • Vyšší ROI (Return on Investment)
  • Spokojenější zákazníky
Pro přímé oslovení vyberete jen ty zákazníky, kteří mají vyšší pravděpodobnost nákupu. Podle míry pravděpodobnosti (afinity) pak u každého zákazníka určíte různě nákladné komunikační kanály. Tím výrazně zvýšíte návratnost komunikace.

JAK TO DĚLÁME

Na základě stávajících dat s využitím machine learningu (strojového učení) vytvoříme model. Tento model se na předchozích úspěšných nákupech naučí, jak vypadá zákazník, který nakupuje.
Noví zákazníci se buďto nakupujícím podobají nebo ne. Podle toho se zařadí do afinitní skupiny pravděpodobnosti nákupu.

CASE STUDY

Z reálného projektu firmy Data Mind, vidíme, že nejlepší desetina zákazníků vybraná modelem má šestinásobnou pravděpodobnost nákupu oproti průměru. Můžeme tak být v komunikaci šestkrát efektivnější.
Doporučujeme se podívat na naši Případovou studii.

 

Zpět na hlavní menu
Slovníček:

Afinitní model – Model předpovídající pravděpodobnost nákupu konkrétního zboží

Next best offer model - Soustava modelů nabízejících vždy ten nejvhodnější produkt pro daného zákazníka s danou kombinací stávajících produktů. Souvisí s analýzou nákupního košíku

Propensity to buy model – viz Afinitní model

Kontakt:

Data Mind s.r.o.

E-mail: info@datamind.cz
Sídlo: Pobřežní 18 / 16, Praha 8 - Karlín, 186 00
IČO: 28953789

face.png, 26 kB Mgr. Jan Matoušek

Telefon: +420 720 705 639
E-mail: jan.matousek@datamind.cz


linkedin.com
Napište nám vzkaz: