English

Automatická prediktivní RFM segmentace

Prediktivní a segmentační model, který dokáže na základě transakčních dat oddělit dobré zákazníky od průměrných. Zkratka RFM znamená recency (“čerstvost”), frequency(frekvence) and monetary (peněžní hodnota transakce). Dokáže však podstatně vice než jen segmentaci: na základě současných transakcí (nákupů) předpovědět pravděpodobnost a peněžní hodnotu budoucího nákupu.

 

PŘEDPOVÍDÁME BUDOUCÍ HODNOTU

Model vypočtený na základě dat o nákupech oddělí nejlepší zákazníky od těch průměrných a ty zase od těch bez hodnoty. Automatická RFM segmentace však nekončí jen u kategorizace zákazníků. Také předpovídá pravděpodobnost nákupu a budoucí peněžní hodnotu zákazníka v příštích 3 měsících. Model je počítán přímo z Vašich dat a je tak pro Vás mnohem užitečnější než obecné modely. 
Každý model je nejdříve optimalizován na základě korelací ve Vašich datech, a to včetně výběru vstupních proměnných. Takovýto model je posléze aplikován na Vaše data, čímž se vypočte pravděpodobnost budoucího nákupu a budoucí peněžní hodnotu zákazníka.
Modely tohoto druhu jsou označovány jako: prediktivní model, afinitní model, prediktivní RFM segmentace, customer value model atd. 
Ať jsou nazývány kterýmkoli z těchto názvů, jsou těmi nejčastěji používanými, a také nejužitečnějšími modely pro přímý marketing (ať již digitální či tradiční), CRM a zákaznický servis. 
Segmentace

KEBOOLA CONNECTION

Pro firmy, které již využívají služeb Keboola Connection (KBC) je nejlepší využít naší Keboola aplikaci Prediktivní RFM segmentace určenou přímo pro tuto službu. V případě společností, které nevyužívají datových služeb Keboola nabízíme přenesení dat do Kebooly nebo případně samostatný vlastní prediktivní model bez nutnosti integrace s Keboolou.
Keboola

VSTUPY

Vstupem je16 měsíců transakčních dat s následujícími proměnnými (sloupci):
 • ID nákupu-transakce
 • ID zákazníka – anonymizovaný v souladu s GDPR (žádná jména, telefony, emaily apod.)
 • Datu nákupu – transakce 
 • Peněžní hodnota nákupu-transakce 
 • ID produktu

VÝSTUP

 • Budoucí hodnota nákupu v příštích 3 měsících (na úrovni zákazníka)
 • Decil (desetina zákaznické báze) dle pravděpodobnosti nákupu v příštích 3 měsících (na úrovni zákazníka)
 • Obecná prezentace s návodem na použití v marketingu
 • Speciální na míru ušitá interpretace výsledků (za příplatek)

CENY

 • Po omezenou dobu nabízíme speciální ceny, nižší než jsou obvyklé nejen pro data-science boutique, ale i vzhledem k nákladům na Váš interní data science team
 • Do konce roku 2018 nabízíme rok skoringu segmentace (12x) včetně tvorby a optimalizace modelu (12x) za 99.000 Kč bez DPH. 
 • Pro další informace prosím kontaktujte DATAMIND: keboola@datamind.cz
 
 
Zpět na hlavní menu
Kontakt:

Data Mind s.r.o.

E-mail: info@datamind.cz
Sídlo: Pobřežní 18 / 16, Praha 8 - Karlín, 186 00
IČO: 28953789

face.png, 26 kB Mgr. Jan Matoušek

Telefon: +420 720 705 639
E-mail: jan.matousek@datamind.cz


linkedin.com
Napište nám vzkaz: