English

Tržní segmentace

Ať už působíte v jakémkoliv ekonomickém odvětví či regionu, ať jsou vašimi zákazníky firmy nebo soukromé osoby, každý zákazník je jiný. Má jiné potřeby, přání, postoje, možnosti, pohybuje se v určité lokalitě, apod. Vždy je dobré mít přehled o tom, jak vypadá trh, na kterém působí vaše společnost. Pokud mezi hlavní cíle strategie vaší společnosti patří rozšiřování portfolia vašich služeb či výrobků, nebo třeba získávání nových zákazníků, pak je tržní segmentace ideálním prostředkem k naplnění vašich cílů.

Dříve než začnete s tržní segmentací, měli byste si položit otázku, co od segmentace očekáváte. Má vám zodpovědět otázku, jakým způsobem oslovovat zákazníky (i ty potenciální), v jakých médiích inzerovat, jestli vůbec inzerovat a případně kdy inzerovat? Nebo si kladete otázku, jestli rozšířit spektrum vaší nabídky? Nebo snad hledáte skupiny potenciálních zákazníků, kterým své produkty nabídnout? V závislosti na vašich otázkách lze vybrat optimální přístup k realizaci tržní segmentace. Od typu segmentace se odvíjí náročnost, jak časová, tak finanční. 

Některé typy segmentace lze uskutečnit na základě veřejně i neveřejně dostupných dat, které je vhodné doplnit o informace získané jednoduchým průzkumem mezi relativně malým vzorkem respondentů. Příkladem takovéto segmentace je segmentace z hlediska geografického, kdy jsou segmenty dány regionálně a obvykle se dají poměrně dobře popsat rozdíly ve spotřebním chování.

Obvykle nákladnější a delší je realizace segmentace zaměřené na životní styl zákazníků, jejíž součástí bývá i zahrnutí sociodemografických a geografických informací. Zde je třeba provést rozsáhlé dotazování. Výsledkem je detailní popis spotřebních zvyklostí (potenciálních) zákazníků. S ohledem na další využití v praxi doporučujeme vždy segmentaci založit i na datech, která máme k dispozici v interních databázích. Lze tak později alespoň s nějakou mírou pravděpodobnosti nalézt příslušné segmenty i mezi vlastními zákazníky a aplikovat speciální marketingovou strategii.

Výstupy

Výsledkem tržní segmentace je nalezení segmentů, které jsou zastoupeny na trhu, jejich popis a doporučení komunikačních sdělení a využívání vhodných kanálů. Jako zajímavý informační zdroj, např. pro externí komunikaci či jako podklady pro tvorbu strategií, mohou sloužit výstupy z marketingových průzkumů.

Zpět na hlavní menu
Slovníček:

Tržní segmentace – rozdělení trhu do segmentů, jejíž členové mají podobné charakteristiky, kterými se odlišují od dalších skupin.

Lifestylová segmentace – Segmentace dle životního stylu je obvykle uskutečňována z dat z marketingového výzkumu. Zabývá se životním stylem, psychografií a nákupním chováním. 
 

Kontakt:

Data Mind s.r.o.

E-mail: info@datamind.cz
Sídlo: Pobřežní 18 / 16, Praha 8 - Karlín, 186 00
IČO: 28953789

face.png, 26 kB Mgr. Jan Matoušek

Telefon: +420 720 705 639
E-mail: jan.matousek@datamind.cz


linkedin.com
Napište nám vzkaz:
captcha