English

Marketingové výzkumy

Dnes je mnoho cest jak poslouchat hlas zákazníka. Máte Facebook, call centrum a další kanály. Přesto se občas potřebujete svých zákazníků na něco aktivně zeptat. Pomůžeme vám zeptat se správných lidí správným způsobem.

Co mi to přinese

Výzkumy obecně přinášejí názory vašich klientů nebo potenciálních klientů. „Nápověda publika“ je podstatná na nových trzích, při startu nového programu nebo klíčového produktu. V jiných situacích můžete produkty nebo programy přímo za pomocí zákazníků dotvořit. Nápady jsou na vás, evaluace je na vašich respondentech. Výzkum často přispívá k správnému nastavení politik ziskových i neziskových organizací a často je přímo nezbytný. Pokud potřebujete nové nápady, může mu předcházet kvalitativní fáze typu např. focus groups, která vám je vygeneruje.

Jak to děláme

Nemáme armádu tazatelů v poli a přesto je výzkum jedním z hlavních polí naší činnosti. Jak to děláme?
V některých případech najdeme levnější a efektivnější variantu k  reprezentativnímu výzkumu. Vše záleží na tom, jak přesná čísla potřebujete. Pokud si jen ověřujete nastavení věrnostního klubu nebo hrubý zájem o nějaký produkt, může vám stačit anketa. Pokud potřebujete přesná čísla, uspořádáme malý tendr na sběr reprezentativních dat, spočítáme optimální velikost populace a kvóty tak, aby byl výzkum i v tomto případě cenově efektivní. Jen tak můžete mít jistotu, že neplatíte zbytečně.

Analýzy, ale hlavně závěry!

Naší silnou stránkou jsou analýzy, které provádíme interně. Analyzujeme nová data i data, která jsou u vás nevyužita z předchozích výzkumů. Dokážeme tyto zdroje spojit s interními čísly, najít v nich smysl a interperetovat je do akčních závěrů. Naše analýzy jsou obvykle o stupínek blíže k nasazení, než výstupy výzkumných agentrur. Doporučíme tak třeba optimální cenu, optimální úpravu firemní či veřejné politiky, nebo rovnou motivační systém k dodržování firmou daných standardů. Nekončíme tedy u krásného grafu, ale spíše u propočtu návratnosti nebo až u nastavených parametrů firmy.
 

Zpět na hlavní menu
Slovníček:

Focus groups – kvalitativní technika skupinového rozhovoru v malých skupinách, ve kterém se zjišťují postoje spotřebitelů

Marketingový výzkum – způsob získávání informací o trhu, potřebách zákazníků apod. Předmětem zkoumání je obvykle nějaká součást marketingového mixu zejména cena, produkt nebo propagace

Sociologický výzkum – Výzkumy o společnosti tj. v sociální oblasti. V praxi se dělí na výzkumy celé společnosti, specifických skupin anebo konkrétních politik. Je zaměřen na služby poskytované neziskovým sektorem, na plánování velké či malé politiky

Výzkum ve veřejném sektoru – Testuje poptávku po službách pro veřejnost nebo pro specifickou cílovou skupinu

Peer research – výzkum, ve které se cílová skupina ptá sama sebe, tj. zástupci cílové skupiny se ptají svých blízkých

Reprezentativní výzkum – Výzkum, který reprezentuje danou populaci

Analýza nákupního košíku – Analýza položek, které se prodávají stejným zákazníkům a je mezi nimi tedy souvislost

Analýza souvisejících položek – viz analýza nákupního košíku

Next best offer – Systém doporučující zákazníkovi, co si má koupit na základě jeho předchozích nákupů. Předchází mu analýza nákupních košíků, nebo sada afinitních modelů

Kontakt:

Data Mind s.r.o.

E-mail: info@datamind.cz
Sídlo: Pobřežní 18 / 16, Praha 8 - Karlín, 186 00
IČO: 28953789

face.png, 26 kB Mgr. Jan Matoušek

Telefon: +420 720 705 639
E-mail: jan.matousek@datamind.cz


linkedin.com
Napište nám vzkaz:
captcha